Duszpasterze naszej parafii

Proboszcz:

Ks. Prał. Krzysztof Lewandowski

Ks. Prał. Krzysztof LewandowskiUr. 22.04.1960 w Chełmnie, św. kapłańskie - 26.05.1985 r. w Pelplinie, 1985-88 - wikariusz w parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy- Fordonie, 1988-93 studia na KUL-u, 1994-97 wicerektor WSD W Toruniu, 1997- 2011 - rektor WSD w Toruniu, dr teologii, wykładowca teologii pastoralnej i homiletyki w WSD w Toruniu.

Od 2011 - proboszcz parafii farnej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, dziekan dekanatu i rejonu brodnickiego, kanonik honorowy kapituły katedralnej w Toruniu, kapelan honorowy Jego Świątobliwości (prałat).

Rezydent:

Ks. Prał. Bolesław Jakub Lichnerowicz

Ks. Prał. Bolesław Jakub LichnerowiczUrodził się 25 lipca 1934 r. w Cielętach koło Brodnicy. W 1953 r. ukończył naukę w Liceum Ogólnokształcącym i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tam otrzymał święcenia kapłańskie 18 stycznia 1959 r.

Do 1959 r. pracował jako wikariusz w Smętowie Granicznym koło Stargardu Gdańskiego, w Tczewie i w Wąbrzeźnie. W 1970 r. został proboszczem w Książkach. Od 1 kwietnia 1987 r. do 30 czerwca 2011 r. był proboszczem parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy. Jest kapelanem 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego w Brodnicy w stopniu pułkownika i Kapelanem honorowym Wojsk Chemicznych w Polsce. Także Kapelanem brodnickich harcerzy i organizacji kombatanckich. Jest członkiem Kapituły katedralnej W Toruniu.

Wikariusze:

Ks. Przemysław Skowroński

Ks. Przemysław SkowrońskiUrodził się 5 lipca 1982 roku w Toruniu. Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w tejże miejscowości. Od 1997 uczęszczał do VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman. Po zdaniu matury w roku 2001 przez pięć lat studiował na Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kierunek Zootechnika, specjalność: hodowla zwierząt wolnożyjących i gospodarka łowiecka. Studia te ukończył w roku 2006 z tytułem magistra inżyniera. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej.

Dnia 12 czerwca 2011 roku z rąk J.E. biskupa Józefa Szamockiego otrzymał święcenia diakonatu. Praktykę diakońską pełnił w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Z kolei święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. biskupa Andrzeja Suskiego w dniu 16 czerwca 2012 roku.

Od 14 lipca 2012 roku jest wikariuszem naszej parafii.

Ks. Arkadiusz Sobociński

Ks. Arkadiusz SobocińskiKs. Arkadiusz Sobociński urodził się 9 września 1986 roku w Grudziądzu. Należał do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych (liceum profilowane - zarządzanie informacją) w Grudziądzu. Po maturze w 2005 roku rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

20 czerwca 2010 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk J.E Ks. Biskupa Józefa Szamockiego i odbył roczną praktykę duszpasterską w parafii Św. Jakuba w Toruniu. Studia ukończył 9 czerwca 2011 r. tytułem magistra teologii. 18 czerwca tego samego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. W latach 2011 - 2014 był wikariuszem naszej parafii.

Od 25 sierpnia 2014 roku jest wikariuszem naszej parafii.

Ks. Artur Jankowski

Ks. Artur JankowskiUrodzony dnia 15 sierpnia 1980 r. w Golubiu Dobrzyniu

Wyświęcony Dnia 25 czerwca 2005 r. w Toruniu

W parafii ustanowiony z dniem 24 sierpnia 2015 r.

Ks. Tomasz Recki

Ks. Tomasz ReckiUrodzony dnia 17 lipca 1980 r. w Działdowie .

Wyświęcony Dnia 21 czerwca 2008 r. w Toruniu

W parafii ustanowiony z dniem 24 sierpnia 2015 r.

ADMIN: Ks. Przemysław Skowroński
Design by www.adom.cba.pl