Siostry Służebniczki NPNMP

Siostry Służebniczki od 92 lat posługują w Brodnicy podejmując służbę w kościele, biurze parafialnym i w szkole.

Obecnie w Brodnicy posługuje pięć sióstr:
s. M. Zofia – przełożona domu,
s. M. Reginalda,
s. M. Romualda,
s. M. Bernarda,
s. M. Luiza.

Adres Sióstr Służebniczek w Brodnicy:

Siostry Służebniczki NPNMP
ul. Grunwaldzka 8
87-300 Brodnica
tel.: 56-4983459
e-mail – siostrysluzebniczki.brodnica@op.pl
www.siostry-maryi.pl/

ADMIN: Ks. Przemysław Skowroński
Design by www.adom.cba.pl